Aktualnie prowadzone badania kliniczne

W Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży prowadzone są poniższe badania kliniczne z otwartą rekrutacją pacjentów:

  • A Phase 2 Study of Erdafitinib in Subjects with Advanced Solid Tumors and FGFR Gene Alterations. (Badanie kliniczne fazy 2 Erdafitinibu u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi oraz określonymi zmianami genu FGFR) dla pacjentów z niepoddającymi się leczeniu mięsakami tkanek miękkich.
  • A Phase 4, Open- Tolerability of a Three-day Fosaprepitant Regimen Administered for the Prevention of Chemotherapy- Induced Nausea and Vomiting (CINV) in Pediatric Induced Nausea and Vomiting (CINV) in Pediatric Participants Receiving Emetogenic Chemotherapy.“ protocol No. 045 (Badanie fazy 4, prowadzone metodą otwartej próby w pojedynczej grupie, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i tolerancji trzydniowego schematu podawania Fosaprepitantu w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym chemioterapią (CINV) u dzieci przyjmujących chemioterapię emetogenną).
  • Noncommercial Clinical Trail: “LCH-IV” EudraCT number: 2011-001699-20 (Protokół leczenia w ramach współpracy międzynarodowej Histiocytozy z komórek Langerhansa – LCH-IV u dzieci i młodzieży).
  • Oszacowanie profilu molekularnego oraz przydatności i bezpieczeństwa użycia fluorodeoksyglukozy (18F-FDG) w obrazowaniu PET-TK u małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych. W ramach projektu p.n.:Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych –pierwsze polskie badanie niekomercyjnePOL HISTIO.

  • Optymalizacja czasu leczenia i dawkowania trametinibu u małoletnich pacjentów z opornymi na konwencjonalną terapię rozrostami z komórek histiocytarnych bez mutacji w genie BRAF lub po niepowodzeniu leczenia wemurafenibem. W ramach projektu p.n.:Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych –pierwsze polskie badanie niekomercyjnePOL HISTIO.

  • Optymalizacja czasu leczenia i dawkowania wemurafenibu u małoletnich pacjentów z opornymi na konwencjonalną terapię rozrostami z komórek histiocytarnych z obecnością mutacji w genie BRAF. W ramach projektu p.n.:Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych –pierwsze polskie badanie niekomercyjnePOL HISTIO.

Więcej o badaniach klinicznych prowadzonych w Klinice: TUTAJ

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem