Walne Zebrania Członków

W poniższej tabeli podano wykaz wszystkich zebrań członków Stowarzyszenia.

Data Typ zebrania
2007-07-30 Zebranie założycielskie
2007-10-09 Zebranie Komitetu Założycielskiego
2008-05-19 Zebranie Nadzwyczajne
2008-11-06 Zebranie Nadzwyczajne
2009-03-19 Zebranie Sprawozdawcze
2010-03-18 Zebranie Sprawozdawcze
2010-09-28 Zebranie Nadzwyczajne
2011-03-17 Zebranie Sprawozdawcze
2012-03-20 Zebranie Sprawozdawcze
2013-03-23 Zebranie Sprawozdawcze
2014-03-20 Zebranie Sprawozdawcze
2014-11-28 Zebranie Nadzwyczajne
2015-03-25 Zebranie Sprawozdawcze
2015-10-02 Zebranie Nadzwyczajne
2016-03-23 Zebranie Sprawozdawcze
2016-11-23 Zebranie Nadzwyczajne
2017-03-22 Zebranie Sprawozdawcze
2017-12-21 Zebranie Nadzwyczajne
2018-03-26 Zebranie Sprawozdawcze
2018-04-17 Zebranie Nadzwyczajne
2019-06-10 Zebranie Sprawozdawcze
2019-10-04 Zebranie Nadzwyczajne
2020-06-29 Zebranie Sprawozdawcze