Polityka Cookies

Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych – jakkolwiek wyłącznie na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Mając świadomość wagi, jaką przykładasz do sposobu wykorzystywania danych na Twój temat i przekazywania tych informacji innym podmiotom, doceniamy Twoje zaufanie do nas, że działania te prowadzone są w sposób ostrożny i rozsądny. Poniższy opis zawiera informacje na temat polityki prywatności portalów Sarcoma.pl i Onkobieg.pl. Odwiedzając stronę Sarcoma.pl i Onkobieg.pl, wyrażasz zgodę na stosowanie praktyk opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Zgoda taka może zostać wycofana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość jednakże Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu dla jakiego zostały one pozyskane, tj. okres w jakim Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki „SARCOMA” zobowiązane będzie do przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych, uwzględniający okres przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego.

Administrator danych osobowych

Administratorem wszelkich danych osobowych przekazywanych Sarcoma.pl i Onkobieg.pl jest Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki „SARCOMA”, mające siedzibę przy ulicy Mickiewicza 63 pok. 304, 01-625 Warszawa zarejestrowanym przy ulicy Malborskiej 14/5, 03-286 Warszawa. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom, tj. Sidnet Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 156/32 , w celu sprawnego prowadzenia systemów informatycznych w imieniu administratora, FreshMail sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie przy Al. 29 Listopada 155c, w celu dostarczenia informacji o działaniach statutowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki „SARCOMA”, ComVision Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 101, w celu dostarczenia drogą telefoniczną niezbędnych informacji dotyczących „Onkobiegu Razem po zdrowie!” oraz PayU S.A. w Poznaniu przy ul. Grunwaldzka 182, w celu umożliwienia dokonywania darowizn na cele statutowe Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki „SARCOMA”.

 

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki „SARCOMA” nie przewiduje przekazywania żadnych danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Jakie dane osobowe użytkowników są gromadzone i wykorzystywane przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki „SARCOMA”?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach umożliwienia Ci zapisania się i uczestnictwa
w „Onkobiegu Razem po zdrowie!”, możliwości zapewnienia Ci dostępu do twoich osiągnięć w ramach „Onkobiegu Razem po zdrowie!”, umożliwienia dobrowolnego wsparcia Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki „SARCOMA”, wysłania Ci niezbędnych informacji oraz podziękowań. W ramach odrębnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych masz możliwość otrzymywania od  Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki „SARCOMA” newslettera oraz przesyłek listownych drogą tradycyjną.

Dane osobowe podawane są dobrowolnie przez użytkowników jednakże niezbędne do wzięcia udziału w „Onkobiegu Razem po zdrowie!” gdyż pozwala nam sprawnie przeprowadzić proces rezerwacji pakietów startowych. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, płeć a także login
i hasło, niezbędne do korzystania świadczenia usług rejestracyjnych na wydarzenie „Onkobieg Razem po zdrowie!”. W formularzu można także wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera, tj. informacji o naszych działaniach statutowych np. o wynikach naszych działań na rzecz podopiecznych czy nadchodzących wydarzeniach takich jak „Onkobieg Razem po zdrowie!”. Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Pomocy Chorych na Mięsaki i Czerniaki „SARCOMA” jego danych osobowych do ww. celów jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprostowania i uaktualnienia danych, przenoszenia danych. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych a także zgłosić sprzeciw przeciw przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które dobrowolnie podałeś. Jednakże dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu dla jakiego zostały one pozyskane, tj. okres w jakim Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki „SARCOMA” zobowiązane będzie do przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych, uwzględniający okres przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego w tym wynikające z zawartych na rzecz uczestników biegu umów ubezpieczenia NNW.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Rodzaje gromadzonych informacji:

 • Informacje, które powierzasz nam podczas rejestracji konta na portalu Onkobieg.pl oraz w ramach rezerwacji pakietu startowego na wydarzenie „Onkobieg Razem po zdrowie!”: otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje zamieszczane przez Ciebie na naszej stronie internetowej lub przekazywane w inny sposób np. poprzez wiadomość e-mail. Masz możliwość nie podawać pewnych informacji, jednak wówczas możesz nie mieć dostępu do wielu oferowanych przez nas funkcji, a przede wszystkim do zarezerwowania pakietu na wydarzenie „Onkobieg Razem po zdrowie!”. Informacje otrzymywane od Ciebie wykorzystywane są do takich celów, jak: udzielanie odpowiedzi na Twoje pytania czy rezerwacja pakietu startowego na wydarzenie „Onkobieg Razem po zdrowie!”.
 • Wiadomości e-mail: w celu zapewnienia, aby wiadomości e-mail od nas były coraz bardziej przydatne i interesujące dla adresatów, korzystamy z funkcji otrzymywania potwierdzenia otwarcia przez Ciebie wiadomości e-mail, przy założeniu, że Twój komputer taką funkcjonalność obsługuje.
 • Informacje automatyczne: gromadzimy i uzyskujemy pewne informacje z każdej interakcji z Tobą. Na przykład, podobnie jak wiele innych stron, korzystamy z plików cookies i pozyskujemy pewne rodzaje informacji, gdy w Twojej przeglądarce internetowej otwierana jest strona Sarcoma.pl i Onkobieg.pl.

Pliki cookies

Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniach końcowych użytkownika, kiedy odwiedza strony internetowe. Są one powszechnie stosowane do obsługi witryn internetowych po to aby zapewnić ich sprawniejsze działanie, a także w celu przekazywania informacji właścicielom tych witryn.

Witryny www.sarcoma.pl oraz www.onkobieg.pl, których właścicielem jest Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki "SARCOMA" zarejestrowane w Warszawie  ul. Malborska 14/5, 03-286 Warszawa zbierają w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. To SARCOMA jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz posiada do nich dostęp.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:

 • Tymczasowe to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki internetowej, które pozostają w jej pamięci aż do jej wyłączenia.
 • Stałe inaczej trwałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki internetowej zgodnie z jej ustawieniami wybranymi przez użytkownika.
 • Funkcjonalne to pliki, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności dostępnych w witrynach www.sarcoma.pl oraz www.onkobieg.pl.

Dlaczego korzystamy z plików cookies:

Wykorzystywanie na stronach www.sarcoma.pl oraz www.onkobieg.pl plików cookies służy celom statystycznym, przeprowadzaniu analizy funkcjonalności oraz możliwości dostosowania ich treści do preferencji użytkowników.

Rezygnacja z obsługi plików cookies:

Jako użytkownik możesz zarządzać i kontrolować zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej, po to by uniemożliwić obsługę plików cookies lub w celu otrzymywania informacji o ich umieszczeniu na swoim urządzeniu końcowym lub zrezygnować z korzystania z witryn www.sarcoma.pl oraz www.onkobieg.pl. Pliki cookies, z których korzystają witryny www.sarcoma.pl i www.onkobieg.pl nie zostaną udostępnione żadnym podmiotom/osobom trzecim, partnerom czy reklamodawcom itd..

Analiza informacji o stronie:

Przy dokonywaniu analiz korzystamy z usług Google Analytics. To narzędzie analityczne używa plików cookies w celu zbierania informacji o standardowych internetowych logowaniach oraz zachowaniach odwiedzających. Informacja wygenerowana przez wspomniane pliki o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej strony (włączając adres IP) jest przesyłana do Google. Na jej podstawie dokonywana jest ocena sposobu użytkowania strony przez odwiedzających oraz tworzone są statystyczne raporty o funkcjonowaniu strony (więcej na: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/). Możesz wyłączyć opcję śledzenia przez Google Analytics. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak to zrobić odwiedź http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Czy Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki „SARCOMA” przekazuje otrzymane dane innym podmiotom?

Informacje dotyczące użytkowników stanowią ważną część naszej działalności, ale nie prowadzimy działalności polegającej na odpłatnym udostępnianiu takich informacji innym podmiotom. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki „SARCOMA” nie przewiduje przekazywania żadnych danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki „SARCOMA” udostępnia informacje dotyczące użytkowników wyłącznie na zasadach opisanych poniżej, użytkownikom, którzy są związani postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności lub zapewniają ochronę danych w stopniu co najmniej równorzędnym z ochroną gwarantowaną przez niniejszą Politykę Prywatności.

 • Podmiot powiązany w celu utrzymania najwyższej jakości świadczeń prowadzonych w ramach systemów informatycznych: Sidnet Solutions Sp. z o.o.
 • Podmiot powiązany w celu dostarczenia drogą e-mail informacji o działaniach statutowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki „SARCOMA”: FreshMail Sp. z o.o.
 • Podmiot powiązany w celu dostarczenia drogą telefoniczną niezbędnych informacji dotyczących „Onkobiegu Razem po zdrowie!” : ComVision Sp. z o.o.

Czy informacje na mój temat są bezpieczne?

 • Zapewniamy bezpieczeństwo transmitowania Twoich danych dzięki wykorzystaniu oprogramowania szyfrującego Secure Sockets Layer (SSL).
 • Przy zakładaniu konta na portalu Onkobieg.pl przywiązujemy szczególną uwagę w trakcie weryfikacji Twoich danych poprzez wysłanie maila aktywującego konto.
 • Mamy opracowaną strategię przetwarzania danych osobowych, tak aby szybko i skutecznie reagować na wszelkie zagrożenia związane z wyciekiem informacji.
 • Duże znaczenie dla Ciebie ma ochrona Twojego hasła i Twojego komputera przed nieuprawnionym dostępem. Dlatego my również prosimy Cię o ostrożność. Po skorzystaniu z komputera współdzielonego powinieneś zawsze wylogować się z serwisu.

Do jakich informacji mam dostęp?

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki „SARCOMA” zapewnia Tobie dostęp do wszystkich informacji dotyczących Twojego konta i Twoich interakcji w profilu uczestnika po przeprowadzeniu udanej rejestracji konta na portalu Onkobieg.pl. W razie jakichkolwiek pytań napisz do nas a chętnie pomożemy Ci rozwiązać problem: kontakt@onkobieg.pl

Jak usunąć konto

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki „SARCOMA” umożliwia usunięcie konta
w serwisach www.sarcoma.pl oraz www.onkobieg.pl poprzez przycisk „Usuń konto” po zalogowaniu się do panelu użytkownika.

Jak wycofać zgodę na  przetwarzanie danych osobowych

Wystarczy, że wyślesz informację o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail:twojedane@sarcoma.pl. Jednakże dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu dla jakiego zostały one pozyskane, tj. okres w jakim Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki „SARCOMA” zobowiązane będzie do przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych, uwzględniający okres przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego, w tym wynikające z zawartych na rzecz uczestników biegu umów ubezpieczenia NNW.

Czy z możliwości rejestracji na portalu Onkobieg.pl mogą korzystać osoby niepełnoletnie?

Osoby poniżej 18 roku życia mają możliwość rejestracji jedynie pod nadzorem opiekuna prawnego. Do zarezerwowania pakietu startowego na „Onkobieg Razem po zdrowie!” niezbędne będzie podpisanie przez opiekuna prawnego zgód na uczestniczenie
w wydarzeniu.

Informacja o zagrożeniach

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki „SARCOMA stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych za pomocą serwisów sarcoma.com.pl onkobieg.pl. Informacja dotyczy zagrożeń, które Administrator identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które mimo stosowania przez Administratora stosownych zabezpieczeń w tym obszarze należy brać pod uwagę:

1)         możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe),

2)         możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji,

3)         możliwość wyłudzenia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.

Warunki korzystania z serwisu, informacje o obowiązujących zasadach i zmiany

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy uwag związanych z ochroną prywatności na stronach sarcoma.pl i onkobieg.pl, prosimy Ciebie o kontakt i dokładny opis problemu, a dołożymy wszelkich starań, aby go rozwiązać. Nasza działalność ciągle ewoluuje, ale nie chcemy, aby Twoje dane były używane w innym celu niż opisane w naszej Polityce Prywatności. Dotrzymujemy podjętych zobowiązań i nigdy nie wprowadzamy do swoich zasad i praktyk żadnych zmian, które w istotnym stopniu zmniejszałyby zakres ochrony danych użytkowników zgromadzonych w przeszłości, bez zgody samych zainteresowanych.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem