Informator dla pacjenta

Dzięki współpracy lekarzy, Akademii Czerniaka i firmy Novartis powstał informator dla pacjenta z podejrzeniem czerniaka w ramach akcji ,,W trosce o pacjenta'', który w przejrzysty sposób określa ścieżkę diagnostyczną (ABCDE czerniaka) oraz diagnostykę pogłębioną, czyli rozpoznanie histopatologiczne, oznaczenie mutacji w genie BRAF V600 i rodzaj leczenia uzupełniającego. Integralną częścią informatora jest materiał video, który pokazuje kluczowe zagadnienia.

Poradnik do pobrania na stronie tutaj