Nieodpłatna działalność statutowa

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony zdrowia obywateli, w tym:


a) wspierania leczenia chorób nowotworowych, w szczególności mięsaków (SARCOMA) oraz czerniaków (MELANOMA), z zachowaniem światowych standardów,
b) zapewniania wszelkiej pomocy medycznej i prawnej chorym na mięsaki lub czerniaki i ich rodzinom,
c) udzielania pomocy społecznej chorym na mięsaki lub czerniaki, znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej,
d) wspierania ochrony praw chorych na mięsaki lub czerniaki i ich rodzin,
e) przybliżenia społeczeństwu problematyki związanej z chorobami nowotworowymi, a zwłaszcza mięsakami i czerniakami,
f) promowanie rozwoju sportu i aktywności fizycznej jako ważnej sfery życia dostępnej dla wszystkich środowisk, grup społecznych oraz wiekowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez podejmowanie następujących działań:

a) współpracę z ośrodkami klinicznymi, leczącymi chorych na mięsaki lub czerniaki,
b) organizowanie szkoleń, spotkań ze specjalistami, zajmującymi się problematyką nowotworową, w tym mięsakami lub czerniakami,
c) udział w imprezach, organizowanych na rzecz walki z chorobami nowotworowymi,
d) upowszechnianie wiedzy o mięsakach oraz czerniakach i najnowszych sposobach profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia,
e) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej w zakresie leczenia i rehabilitacji chorym na mięsaki lub czerniaki, pozostającym w trudnej sytuacji finansowej,
f) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na pomoc chorym na mięsaki lub czerniaki w zakresie leczenia i rehabilitacji,
g) organizowanie grup wsparcia i samopomocy,
h) współdziałanie z władzami, instytucjami, oraz organizacjami, wspierającymi działalność Stowarzyszenia,
i) występowanie z wnioskami i petycjami do Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji systemu opieki zdrowotnej,
j) współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, działającymi na rzecz walki z nowotworami,
k) członkostwo w krajowych i zagranicznych federacjach, skupiających organizacje z obszaru ochrony zdrowia,
l) nawiązywania kontaktów z podobnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą,
m) dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzyszenia w zakresie leczenia mięsaków i czerniaków,
n) prowadzenie działań edukacyjnych i organizowanie wydarzeń w obszarze sportu i aktywności fizycznej dla wszystkich niezależnie  od stanu zdrowia i wieku, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,
o) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej ośrodkom leczenia nowotworów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem