Walka z bólem

W ramach tej tematyki są przedstawiane publikacje, odnoszące się do walki pacjenta z bólem. Pierwszą pozycją jest poradnik dla pacjenta i opiekuna: "Nie kłaniaj się bólowi i nie ból się" , który powstał w lutym 2016 roku z inicjatywy Fundacji Wygrajmy Zdrowie i Koalicji na Rzecz Walki z Bólem "Wygrajmy z Bólem" .