W jaki sposób umysł wpływa na leczenie?

Umysł wpływa na leczenie na cztery opisane poniżej sposoby.

1. Umysł wpływa świadomie – przez pozytywne myślenie

Pozytywne myślenie polega na podejmowaniu dobrych decyzji i realizowaniu zgodnych z nimi zamierzeń. Zakłada ono, że to umysł kształtuje nasz świat poprzez  dokonywane wybory. Polega na nieustannym dążeniu do robienia tego, co tylko w naszej mocy, uznawaniu własnych mocnych i słabych stron, cieszeniu się własnymi osiągnięciami. Pozytywnemu myśleniu towarzyszy także świadomość, że będziemy stawali się coraz lepsi we wszystkim, na co zwrócimy naszą uwagę. Kluczowe dla ćwiczenia umysłu jest zrozumienie, że istnieje wielka różnica pomiędzy myśleniem pozytywnym, a życzeniowym. Myślenie życzeniowe to sytuacja, w której liczysz na pozytywny rezultat, lecz nic nie robisz w tym kierunku. Zaś myślenie pozytywne to sytuacja, w której liczysz na pozytywny rezultat, i bardzo dużo robisz, aby to osiągnąć. To coś więcej niż optymistyczna nadzieja, bowiem nadzieja ta jest całkiem realna.

Trzy zasady pozytywnego myślenia przedstawiono poniżej.

A. Wyznaczenie jasnego celu

Pamiętaj, że umysł to narzędzie do podejmowania decyzji, zorientowane na cel; dlatego punktem wyjścia jest jasny cel. Jeśli chodzi o powrót do zdrowia, istnieje wiele możliwych opcji. Wyznaczaj sobie cele zrównoważone - dotyczące zarówno działań, przydających Ci osobistego znaczenia, jak i dostarczających przyjemności. Warto stawiać sobie cele, odnoszące się do sensu życia (osobistego rozwoju, stosunków z innymi ludźmi, kariery zawodowej), czystej rozrywki, ruchu i ćwiczeń gimnastycznych. Oceń, na czym skupiałeś się w przeszłości, i postaw sobie cele, które wypełnią tę cześć, którą zaniedbywałeś. Stawiaj sobie cele konkretne i szczegółowe. Cele powinny być uchwytne, tak aby było wiadomo, kiedy zostaną osiągnięte. Stawiaj sobie cele w konkretnych i szczegółowych kategoriach, które możesz zrealizować. Stawiaj sobie cele wymierne - ustal ile musisz zrobić, abyś poczuł smak sukcesu. Wytyczaj sobie cele realistyczne – może spotkać Cię zawód, jeżeli będziesz próbował zrealizować zbyt wiele celów jednocześnie. Najważniejsze powinny być cele, których realizacja zależy od Ciebie. Lecz nie obawiaj się marzeń.

B. Robienie wszystkiego, co należy

Gdy mamy już jasny cel, musimy przystąpić do jego realizacji. Czasami zaangażowanie przyjdzie nam z łatwością, innym razem będziemy musieli nad nim nieco popracować

C. Wybieranie radości

Jeśli coś sprawia nam przyjemność, to najczęściej w tym trwamy. Zwykle unikamy tych rzeczy, których nie lubimy robić; zapominamy o nich, zniechęcamy się do nich, znajdujemy wymówki, aby ich nie robić. Wartość czerpania radości z tego, czym się zajmujemy, jest ewidentna.

Pozytywne myślenie wymaga :

 • zrozumienia sposobu funkcjonowania umysłu, w tym zwłaszcza trzech zasad pozytywnego myślenia,
 • zaangażowania w bycie pozytywnym,
 • dobrych informacji, na których oprzemy nasze decyzje,
 • spokojnego, jasnego umysłu, mającego swobodę podejmowania możliwie jak najlepszych decyzji; aby mieć jasny i spokojny umysł potrzebujemy: zdolności do korzystania z racjonalnego, logicznego umysłu, jak i naszej intuicji i wewnętrznej mądrości, pozbycia się: stresu i zamętu, sprzecznych emocji, nieprzydatnych zwyczajów i uprzedzeń,
 • dobrego wsparcia.

Zestaw to wszystko razem, a nadzwyczajne rzeczy staną się możliwe; coś, co wydaje się nadzwyczajne, może być czymś zwykłym !

2. Umysł wpływa nieświadomie – poprzez nasze nawyki i system przekonań

A. Przekonania

Przekonania, którym hołdujemy, mają istotny wpływ na końcowy wynik wszystkiego, co robimy. Prosić ludzi chorych, aby zmienili swoje przekonania, zrozumieli, że mogą wyzdrowieć i żyć pełnią dającego satysfakcję życia - niezależnie od ich własnych lęków, związanych z chorobą, i negatywnych oczekiwań otaczających ludzi - znaczy domagać się niezliczonych aktów odwagi i siły osobistej. Istnieje jednak przeciwwaga dla negatywnych przekonań o raku, zakorzenionych w świadomości społecznej, przy użyciu pozytywnych przeciwstawień, podanych przykładowo poniżej.

Oczekiwania negatywne :

 • rak oznacza śmierć,
 • rak jest czymś, co uderza z zewnątrz, i nie ma żadnej nadziei na jego opanowanie,
 • leczenie jest drastyczne, mało skuteczne, i ma wiele ujemnych skutków ubocznych.

Oczekiwania pozytywne:

 • rak jest chorobą, która może, lecz nie musi być śmiertelna,
 • naturalne siły obronne organizmu są śmiertelnym wrogiem raka, niezależnie od jego przyczyn,
 • leczenie może być ważnym sprzymierzeńcem, ,,przyjacielem w potrzebie’’, wspomagającym naturalne siły obronne organizmu.

Zdrowe myśli i przekonania to takie, które stosują się co najmniej do trzech zasad zdrowego myślenia. Zdrowe myślenie ma oparcie w faktach, odnosi się do obiektywnej rzeczywistości, przez co jest zgodne z prawami natury, pozwalając odzyskać z nią harmonię.

B. Nawyki

Posiadane nawyki bezpośrednio wpływają na nasz potencjał w zakresie powrotu do zdrowia. Czy masz problem z robieniem tego, co powinieneś ? Czy masz nawyk jedzenia pewnych rzeczy ? Nauczmy się identyfikować to, co powinno ulec zmianie, a następnie dokonywać koniecznych zmian w sposób nas wzmacniający, trwały i w istocie przyjemny. To zasadniczy element powrotu do zdrowia.

3. Związek pomiędzy ciałem a umysłem

W jaki sposób zmobilizować umysł, aby bezpośrednio aktywizować proces powrotu do zdrowia ? Pomocne jest stosowanie afirmacji i technik wyobrażeniowych.

 Afirmacje to krótkie, precyzyjne stwierdzenia, podsumowujące określony cel. Powtarzając afirmację, zastępujemy w  naszej podświadomości wszelkie stare, szkodliwe nawyki i przekonania nowymi. Gdy więc znajdziemy się w nowej sytuacji, wymagającej reakcji, odwołujemy się do naszej podświadomości, a afirmacja wskaże nam, co mamy  robić.  

Krok 1. Aby afirmacje były one skuteczne, muszą spełniać trzy warunki. Powinny być wyrażone w pierwszej osobie (np. ,,jestem.., ,,robię..’’) , w czasie teraźniejszym oraz być zorientowane na cel. Czas teraźniejszy to jedyny czas dla podświadomości, szukającej jakiejś wskazówki, aby ukształtować nowy nawyk lub przekonanie. Jeśli komunikat brzmi : ,,Mam nadzieję, że w przyszłości będę nieco bardziej pozytywnie nastawiony’’, wtedy umysł rozpozna nasze zakłopotanie i nie będzie działał po naszej myśli. Pozostaniemy przytępieni. Jeśli jednak stwierdzimy : ,,Teraz jestem osobą pozytywnie nastawioną’’, wtedy wszystko co robimy, będzie musiało spełnić to kryterium, abyśmy mogli poczuć zadowolenie, angażując się w to działanie. Naszym dążeniem jest dać umysłowi cel, do którego zmierza, i wyznaczyć kierunek, na którym będzie mógł się skoncentrować.

Krok 2. Szlify końcowe.

 1. Nastrój się pozytywnie. Wskazuj na to, co jest potrzebne, a nie na to , co nie jest. Umysł jest zorientowany na cele, fiksuje się na obiektach. Potrzebuje celu, do którego może zmierzać, a nie czegoś, czego powinien unikać.
 2. Unikaj porównań. Nie ma potrzeby mówić : ,,Jestem tak dobry, jak..’’, ,,Jestem lepszy od…’’. Twoje zdolności, potencjał mogą być lepsze lub gorsze. Staraj się tworzyć afirmacje, sprzyjające rozwijaniu własnego potencjału.
 3. Jeśli nie jest to konieczne, nie precyzuj terminu realizacji celu. Podobnie jak w przypadku porównań, określanie czasu może cię spowolnić lub wpędzić w frustrację. Korzystanie z afirmacji uwalnia moc kreatywności i wewnętrznej mądrości, a ten aspekt naszego istnienia ma cudowną zdolność przenoszenia nas we właściwe miejsce we właściwym czasie; jeśli go wykorzystamy, osiągniemy spokój i zadowolenie.
 4. Bądź konkretny, precyzyjny i odpowiedzialny. Umysł potrzebuje konkretnego celu. Im bardziej precyzyjny jest cel, tym jest on wyraźniejszy i tym większa szansa na sukces.
 5. Bądź realistą – spodziewaj się dyskusji ! Twoim ograniczeniem będzie twoja wiara w to, co jest możliwe. Niemniej jednak należy oczekiwać pewnej reakcji na wykorzystanie afirmacji. „Teraz jestem osobą nastawioną pozytywnie” – mówisz. „Nie, nie jesteś”– mówi cichutkie, wątpiące echo. To normalne. Echo to dochodzące do głosu stare przekonanie. Gdyby go nie było, przede wszystkim nie miałbyś zbyt wielkiej potrzeby korzystania z afirmacji. Pamiętaj, że proces ten ukierunkowuje, bądź przekierunkowuje uwagę umysłu i mobilizuje całą jego moc oraz kreatywność. To proces służący wprowadzaniu zmian, zastępowaniu jednego przekonania innym, jak również kształtowaniu nowego przekonania lub celu. Jeśli afirmacja będzie miała więcej energii, więcej oczekiwań, więcej nadziei, oraz będzie nieustannie powtarzana, stopniowo zacznie je zastępować i wkrótce stanie się wiodącą siłą Twojego umysłu.
 6. Rozważ wyznaczenie następnych celów. Będziesz musiał zmieścić się w granicach tego, co wedle Twojego przeświadczenia jest racjonalnie możliwe. Niektóre osoby potrafią na przykład wyobrazić sobie siebie jako całkowicie wyleczone, dzięki czemu mogą uczynić z tej wizji swój cel. Innym natomiast bliższa będzie wizja ustabilizowania swojego stanu, którą potraktują jako cel sam w sobie. Wyznaczaj sobie cele, w których realizację będziesz potrafił się zaangażować, a następnie, gdy stwierdzisz, że jesteś bliski ich osiągnięcia, zastanów się nad następnym krokiem. Rozszerz swoje plany i dokonaj nowych postanowień.
 7. Posługuj się słowami, opisującymi działanie i zabarwiaj je emocjonalnie. Uczucie, emocja, towarzysząca afirmacji ma spory wpływ na to, jak szybko wpisze się ona w naszą podświadomość i zostanie przez nią zaakceptowana. Dlatego afirmacje działają lepiej, gdy wypowiadamy je z przekonaniem i ekscytacją. Jednym ze sposobów, aby to uczynić, jest dodanie na końcu wzmocnienia: „No! no!”. „Teraz jestem osobą nastawioną pozytywnie – no! no!”. Wypowiadanie tego wzmocnienia potęguje to pozytywne, pełne oczekiwania uczucie.
 8. Posługuj się słowami w sposób precyzyjny. Słowa wykorzystywane w afirmacji to bez wątpienia słowa mocy. Zwracaj wielką uwagę na to, w jaki sposób mogą być interpretowane. Możesz zwiększyć swoje szanse, dodając takie słowa, jak: „harmonijnie”. Formułuj zdania w sposób najbardziej jasny i precyzyjny, dobieraj słowa mądrze.

Zachowaj równowagę. Afirmacje mogą w istotny sposób wpływać na kierunek Twojego życia. Ponownie zastanów się nad celami, które sobie wyznaczasz. Uwzględnij własne fizyczne, emocjonalne, umysłowe i duchowe potrzeby oraz swoich przyjaciół, członków rodziny i społeczności. Afirmacje to wspaniałe narzędzia. Dąż do zachowania równowagi.

Wyobrażenia (wizualizacje). Afirmacje koncentrują się na wykorzystaniu słów, natomiast tworzenie wyobrażeń wiąże się z wykorzystywaniem wewnętrznych obrazów w celu tworzenia nowych celów w podświadomości i takiego stymulowania motywacji i kreatywności, by je osiągnąć.

Można wykorzystać dwa typy obrazów, opisane poniżej.

 1. Dosłowne. W przypadku tego typu wyobrażenia celem jest zobaczenie obrazu zachowania, zdarzenia lub celu w sposób dosłowny. Oznacza to, że wizualizujesz swój cel w sposób, w jaki chcesz, aby się zdarzył, a następnie oglądasz go wielokrotnie w swoim umyśle, co przypomina trochę ponowne odtwarzanie nagrania video lub DVD. Wyobraź sobie siebie w sytuacjach, do których zwykle podchodziłeś w negatywny sposób, jednak tym razem wyobraź sobie siebie jako osobę spokojną, zrelaksowaną, dokonującą pozytywnych zmian, działającą w sposób uznawany przez ciebie za pozytywny oraz mającą poczucie dumy i sukcesu. Dosłowne obrazy są skuteczne w sporcie i w zakresie zmian osobistych, gdy cel jest jasny. Gdy mechanizm osiągania celu jest: niepewny, bardzo złożony, lub związany z uzdrawianiem, to lepiej się sprawdza stosowanie wyobrażenia symbolicznego, bądź abstrakcyjnego.
 2. Symboliczne i abstrakcyjne. Symbole mogą być wykorzystywane jako nośniki do wprowadzania naszej świadomej intencji do podświadomości w taki sposób, by ta intencja była rozpoznawana i realizowana. Rozważmy przykład zdrowienia. Złożoność i rozłożenie w czasie procesu dochodzenia do zdrowia pozostaje poza większością świadomych umysłów, a być może nawet poza wszystkimi. Niemniej jednak nie potrzebujemy żadnych wyszukanych narzędzi, aby nauczyć się bezpośrednio wpływać na uzdrawiające procesy, toczące się w organizmie. Wyobrażenia, zarówno w formie symbolicznej, jak i abstrakcyjnej, stanowią prawdopodobnie najpotężniejsze narzędzie wykorzystywane w tym celu.

Wspieraj swoje dobre intencje, reaguj na reakcję zwrotną

Wzmocnij swoje dobre intencje, afirmacje i wyobrażenia w sposób, opisany poniżej.

 1. Stwórz sieć wsparcia. Omawiaj swoje cele z członkami rodziny i przyjaciółmi. Uczyń z nich swoich sprzymierzeńców. Rozważ wykorzystanie nowych technologii i aktywowanie kontaktów społecznych za pośrednictwem różnych nośników.
 2. Szukaj sprzymierzeńców, którzy będą wspierać cię z całego serca. Unikaj tych, którzy stawiają przed tobą zbyt bezpośrednie lub trudne wyzwania.
 3. Czytaj książki, słuchaj płyt i oglądaj materiały na płytach DVD oraz bierz udział w warsztatach wspierających cię w realizacji Twoich celów.
 4. Przyłącz się do grupy medytacyjnej lub grupy wsparcia, odpowiadającej Twoim potrzebom.
 5. Powiedz innym osobom o swoim celu – bądź odpowiedzialny.
 6. Bądź przygotowany na niepowodzenia. Zmiana nawyków może nieco potrwać. Staraj się wytrwać.
 7. Bądź wyrozumiały dla siebie. Postanów, że będziesz cierpliwy i nagradzaj siebie, gdy odnotujesz postęp.
 8. Szukaj reakcji zwrotnej. Bądź gotowy ponownie ocenić sytuację, wprowadzaj niezbędne poprawki i idź dalej.
 9. Regularnie uśmiechaj się! Aby móc w tym wszystkim wytrwać, musi być zabawnie. Ciesz się, że żyjesz. Zmiana to przyszłość Twojego życia. Gdybyś się nie zmieniał, już byś nie żył. Ciesz się zmianami, celebruj swoje sukcesy.

4. Umysł wpływa przez medytację. Medytacja wprowadza w idealny stan równowagi. Dzięki niemu proces zdrowienia odbywa się bez wysiłku; niemal automatycznie. Poprzez koncentrację medytacja pozwala na stworzenie przestrzeni spokoju, która sprzyja odprężeniu ciała i umysłu, tak potrzebnym w chorobie nowotworowej. Podczas medytacji, można również wykonywać głębokie ćwiczenia oddechowe. Medytacja może pomóc ludziom cierpiącym na nowotwór przez łagodzeniu niepokoju i stresu. Medytacja jest na ogół bezpieczna. Możemy medytować na własną rękę przez kilka minut raz lub dwa razy dziennie. Można też wziąć udział w zajęciach z instruktorem.

Medytacja pozwala uzyskać wyniki, opisane poniżej.

 1. Jasność umysłu. Medytacja pozwala nam jasno myśleć i podejmować dobre decyzje.
 2. Spokój umysłu. Uwalnia nas od stresu, przywraca równowagę w: naszym ciele, emocjach, umyśle i duchu. Konsekwencją jest wewnętrzny spokój i zadowolenie oraz spokojna wiara w to, co robimy.
 3. Uzdrowienie. Następuje ono w sposób naturalny na skutek równowagi, której doświadczamy w stanie głębokiego, naturalnego spokoju.
 4. Poznanie prawdy na temat własnej osobowości. W miarę coraz głębszej relaksacji nasza świadomość otwiera się w taki sposób, że doświadczamy naszej wewnętrznej istoty, prawdy o tym, kim tak naprawdę jesteśmy. Teraz ufność i uśmiech pochodzą z naszej głębi i trwają bez względu na życiowe zawirowania.

Rozpatrując jakość życia, obserwuje się szereg korzyści na wszystkich poziomach ludzkiego doświadczenia.

 1. Korzyści fizyczne. Przewlekłe napięcie fizyczne jest objawem stresu, który – jak wiemy– zakłóca naturalne funkcjonowanie organizmu. Medytacja zmniejsza napięcie fizyczne.
 2. Korzyści emocjonalne. Dzięki medytacji można osiągnąć znaczne odprężenie. Ludzie odkrywają, że czują się lepiej sami z sobą. Są bardziej skłonni akceptować swoje ograniczenia i w pozytywny sposób wykorzystują swoje zalety. Dzięki temu zyskują większą swobodę w zakresie bardziej otwartego, szczerego i lepszego porozumiewania się z innymi osobami. Każdy pacjent onkologiczny wie, że już sama świadomość „bycia pacjentem onkologicznym” stanowi swego rodzaju problem. Jakże często po usłyszeniu diagnozy stajesz się dla swoich przyjaciół przede wszystkim pacjentem chorym na raka, a wszystko inne schodzi gdzieś na dalszy plan. Wiele osób odkrywa również, że medytacja zmniejsza wszelkie poczucie winy oraz ewentualne negatywne emocje. W rezultacie osoby te rozwijają w sobie większą zdolność kochania. Ludzie odkrywają, że są w stanie w większym stopniu akceptować samych siebie i tym samym dawać siebie w sposób bardziej bezpieczny i swobodny, stając się bardziej pomocnymi dla tych, którzy ich otaczają.
 3. Korzyści mentalne. Niepokój psychiczny, jeśli jest obecny, krępuje wszelkie aspekty naszego istnienia. Aby go złagodzić potrzebna jest odpowiednia technika.

Anna Domańska, pacjentka Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie

Źródło opracowania:

1. ,, Możesz pokonać raka : Nowy styl życia ’’ Ian Gawler , polski przekład : MT Biznes sp. z o.o. , Wydawnictwo Laurum, Warszawa 2014

Witryna wydawnictwa : http://www.laurum.pl/b1639-mozesz-pokonac-raka.htm?utm_source=sarcoma&utm_medium=artykul&utm_campaign=wrzesien_mozesz_pokonac_raka

2. ,,Triumf życia’. Możesz mieć przewagę nad rakiem.’’ O. Carl Simonton , Stephanie Matthews-Simonton, James L.Creighton , polski przekład : Wydawnictwo JK (Feeria, Aha!) , Łódź 2012

Witryna wydawnictwa : http://wydawnictwofeeria.pl/pl/ksiazka/triumf-zycia

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem