Zespół

 

          

Kamil Dolecki

Prezes Zarządu

 

Szymon Bubiłek

Członek Zarządu

 

Aleksandra Tobota-Różańska

Członek Zarządu

 

Paulina Gmaj

Członek Zarządu

 

Ewa Styś

Specjalista ds. komunikacji, koordynator projektów

 

Katarzyna Maleszewska 

Wolontariuszka 

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia są wolontariuszami. Oznacza to, że poświęcają swój wolny czas, swoje umiejętności by pomóc innym - w szczególności chorym na mięsaki tkanek miękkich i kości oraz czerniaka.