Szkolenia

W ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenie dwukrotnie zorganizowało szkolenia – w 2013 roku i 2015 roku. Te oba szkolenia odbyły się w Wildze, w małej odległości od Warszawy i były adresowane do pielęgniarek z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie. Dzięki odbytym szkoleniom pielęgniarki z tej placówki medycznej uzyskały dodatkowe kompetencje w ramach swojego profilu zawodowego.

Współfinansowanie obu tych szkoleń wzięło na siebie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST.