Konsultacje

Zapisy na konsultacje z lekarzem z Centrum Onkologii w Warszawie

telefon: 22 546 10 00  8:00 - 18:00


Zapisy na konsultacje z lekarzem z Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

telefon: 22 327 70 50  8:00 - 18:00

rejestracja elektroniczna https://e-pacjent.imid.med.pl/


Konsultacja niemedyczna z przedstawicielem Stowarzyszenia SARCOMA:

telefon: 608 335 326  poniedziałek – piątek po godzinie 16:00