ABC pacjenta onkologicznego

Współpraca w zakresie publikacji informacji dla pacjentów - www.zwrotnikraka.pl

Badanie kliniczne - randomizacja

Randomizacja – proces przydzielenia uczestników badania klinicznego do jednej z grup terapeutycznych: leczonej lub kontrolnej, używając doboru losowego do ustalenia przydziału.

Wróć do listy haseł