Aktualności

Trzecie Walne Zebranie

2008-11-06 | AUTOR: Andrzej Tabaka

Trzecie Walne Zebranie odbędzie się 06.11.2008 o godz. 18.00 w Centrum Onkologii-Instytut
im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Roentgena 5 w Warszawie w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości - sala konferencyjna.