Aktualności

Drugie Walne Zebranie

2008-05-19 | AUTOR: Andrzej Tabaka

Drugie Walne Zebranie odbędzie się 19.05.2008 o godz. 18.00 w Centrum Onkologii-Instytut
im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Roentgena 5 w Warszawie w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości.