Statut

Aktualna wersja statutu Stowarzyszenia z dnia 17.04.2018 znajduje się tutaj .