O nas w skrócie

Stowarzyszenie zostało powołane przez 17 osób na zebraniu założycielskim w dniu 30.07.2007, a wpis do KRS został dokonany 17.10.2007. W latach 2008 – 2014 do Stowarzyszenia przystąpiło ogółem 109 członków zwyczajnych; w tym okresie żadna osoba prawna nie uzyskała statusu członka wspierającego. W dniu 31.12.2014 Stowarzyszenie posiadało: 59 członków zwyczajnych, 3 członków honorowych, 0 członków wspierających.

Stowarzyszenie nie zalicza się do organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność statutową z zakresu ochrony zdrowia. Na nieodpłatną działalność statutową składają się programy i projekty w niżej podanych grupach tematycznych.

 1. Popularyzacja wiedzy o mięsakach
  1. Witryna internetowa – program, realizowany od 2008 roku do dziś.
  2. Strona na Facebook’ u – program, realizowany od 2011 roku do dziś.
  3. Konsultacje z chorymi i/lub ich opiekunami – program, realizowany od 2008 roku do dziś.
  4. Publikacja: „Kompedium wiedzy o mięsakach” – projekt, zrealizowany w 2008 roku.
  5. Publikacja: „Co powinieneś wiedzieć o pierwotnych nowotworach kości: mięsak Ewing’ a” – projekt, zrealizowany w 2015 roku.
  6. Udział w VII Pikniku Inicjatyw Obywatelskich – projekt, zrealizowany w 2014 roku.
  7. Impreza „Onkobieg” – projekt, realizowany raz w roku w latach: 2008 – 2015.
  8. Kampania „Sięgnij po naszą piłeczkę” – program, realizowany od 2013 roku do dziś.
  9. Kampania „Rak to się leczy” – projekt, zrealizowany w latach 2013 – 2014.
  10. Kampania „Profilaktyka mięsaków i czerniaków” – program, rozpoczęty w 2015 roku.
  11. Wydarzenie „Światowy tydzień świadomości o mięsakach – projekt, zrealizowany w 2008 roku.
 2. Akcje charytatywne
  1. Mikołajki w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie – projekt, zrealizowany w 2008 roku.
  2. Mikołajki w hospicjum św. Krzyża w Warszawiee – projekt, zrealizowany w 2008 roku.
  3. Mikołajki w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi – projekt, zrealizowany w 2008 roku.
  4. Przedstawienie Kopciuszek w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, – projekt, zrealizowany w 2008 roku.
  5. Dofinansowanie upominków świątecznych młodocianym pacjentom Kliniki Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, , – projekt, zrealizowany w 2014 roku.
  6. Impreza „Onkobieg” – projekt, realizowany raz w roku, począwszy od 2008 roku.
 3. Pomoc chorym
  1. Konsultacje z chorymi i/lub ich opiekunami – program, realizowany od 2008 roku do dziś.
  2. Działania interwencyjne w administracji służby zdrowia – program, realizowany od 2008 roku do dziś.
  3. Udział w Zespole ds. Chorób Rzadkich przy Ministerstwie Zdrowia – projekt, zrealizowany w 2012 roku.
  4. Wypożyczanie komputerów przenośnych dorosłym pacjentom Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaka Centrum Onkologii w Warszawie – program, realizowany od 2013 roku do dziś.
  5. Finansowe wsparcie dorosłych chorych z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaka Centrum Onkologii w Warszawie – program, realizowany od 2009 roku do dziś.
  6. Finansowe wsparcie młodocianych chorych z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie – program, realizowany od 2013 roku do dziś.
 4. Inne inicjatywy
  1. Wyjazdowe szkolenie pielęgniarek – projekt, zrealizowany w 2013 i 2015 roku.
  2. Impreza „Team Sarcoma Bike Tour” – projekt, zrealizowany w 2008 roku.
  3. Impreza „Peleton zjednoczonych sił do walki z rakiem” – projekt, zrealizowany w 2008 roku.
  4. Impreza „Warszawska masa krytyczna” – projekt, zrealizowany w 2010 roku.

 

A : ul. Mickiewicza 63 pok. 304 01-625 Warszawa

T : 603 33 53 26 lub 600 35 54 57 lub 603 27 28 25

EMAIL :

KRS : 0000207304

NIP : 524 262 90 81

REGON : 141197341

R : PEKAO S.A. 21 1240 6104 1111 0010 1621 0261