Aktualny Zarząd

Stan Zarządu po wyborach z dnia 10.06.2019

Kamil Dolecki

Prezes Zarządu

Szymon Bubiłek

Członek Zarządu

Aleksandra Tobota-Różańska

Członek Zarządu

Paulina Gmaj

Członek Zarządu

   

 

 

 

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia są wolontariuszami. Oznacza to, że poświęcają swój wolny czas, swoje umiejętności by pomóc innym - w szczególności chorym na mięsaki tkanek miękkich i kości oraz czerniaka.