Profilaktyka mięsaków i czerniaków

W dniu 07.11.2015 Stowarzyszenie zainaugurowało program: „Profilaktyka mięsaków i czerniaków”. Celem tego programu jest informowanie osób dorosłych o sposobach przeciwdziałania zachorowaniu na rzadkie rodzaje nowotworów, jakimi są mięsaki i nowotwory skóry - czerniaki. Włączenie do tego programu mięsaków i czerniaków wynikało z jednej strony z łatwego dostępu do wiedzy medycznej personelu Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie z uwagi na długoletnia współpracę Stowarzyszenia z tą placówką medyczną. Z drugiej strony postanowiono wykorzystać fakt, że onkologia dysponuje prostą metodą wczesnego wykrywania czerniaków, a jednocześnie nie oferuje żadnej metody wczesnego wytropienia mięsaków. Tak więc program każdej akcji profilaktycznej uwzględnia odczyt na temat zapobieganiu zachorowaniom na mięsaki i czerniaki oraz bezpłatne badanie zebranych słuchaczy, prowadzone przy pomocy dermatoskopu przez lekarza onkologa.

Właśnie taki program został po raz pierwszy zrealizowany dla 30 osób w Kamiennej Górze w dniu 07.11.2015. Najpierw informacje na temat Stowarzyszenia oraz rozpoznawania mięsaków przekazał Prezes Zarządu - Kamil Dolecki. Następnie z odczytem na temat ochrony przed zachorowaniem na nowotwory skóry wystąpił lekarz onkolog - dr n. med. Jacek Calik. Po zakończeniu części edukacyjnej akcji nastąpiło badanie wszystkich zainteresowanych przy pomocy dermatoskopu przez lekarza onkologa.

Za inicjatywę przeprowadzenia tej akcji Stowarzyszenie dziękuje zarówno pomysłodawcy z Rady Miejskiej - Januszowi Jaroszowi, jak i organizatorom z ramienia: Urzędu Miejskiego w Kamiennej Górze, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Rodzinna” oraz portalu internetowego „powiatowa.info” .

Stowarzyszenie zamierza kontynuować ten program w 2016 roku.