Struktura PGM

 

 Koordynator ze strony Zarządu PTChO: prof. Piotr Rutkowski

 Przewodniczący sekcji: dr Marcin Zdzienicki

 Z-ca przewodniczącego: prof. Anna Raciborska

 Sekretarz: dr Anna Szumera-Ciećkiewicz