Cel PGM

Celem utworzenia PGM są:

  • maksymalizacja skuteczności i bezpieczeństwa terapii przeciwnowotworowej

  • zwiększenie dostępności do nowoczesnego i kompleksowego leczenia w referencyjnych ośrodkach wielospecjalistycznych

  • współpraca wieloośrodkowa i koordynacja leczenia w Polsce chorych na mięsaki

  • zapewnienie ciągłości opieki chorych na mięsaki w wieku od 0 do 99 r.ż.

  • prowadzenie badań naukowych obejmujących całą populację chorych na mięsaki w Polsce.