Struktura i personel kliniki

Struktura Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii obejmuje:

 • Oddział Zabiegowy z pododdziałem 1-go Dnia
 • Oddział Zachowawczy z pododdziałem usług zabiegów jednego dnia
 • 5 gabinetów ambulatoryjnych (108,110, 112, 130, 132)

Pracownicy Kliniki:

Kierownik Kliniki

Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski

Oddział Zabiegowy:

 • Lek. Tomasz Goryń – p.o. Kierownik Oddziału Zabiegowego
 • Lek. Kamila Jakubiak-rezydent z chirurgii onkologicznej
 • Lek. Iwona Kalinowska
 • Lek. Paweł Mańko-rezydent z chirurgii onkologicznej
 • Lek. Beata Mitręga-Korab
 • Lek. Marcin Napierała
 • Dr med. Andrzej Pieńkowski
 • Lek. Maciej Sałamacha
 • Lek. Bartłomiej Szostakowski-konsultant ortopeda
 • Lek. Jacek Skoczylas – rezydent z chirurgii onkologicznej
 • Dr med. Marcin Zdzienicki

Oddział Zachowawczy:

 • Dr med. Hanna Koseła-Paterczyk-Kierownik Oddziału Zachowawczego
 • Dr hab. n. med. Anna Czarnecka
 • Dr n. med. Monika Dudzisz-Śledź
 • Lek. Sławomir Falkowski
 • Lek. Paulina Jagodzińska-Mucha
 • Lek. Anna Klimczak
 • Lek. Katarzyna Kozak
 • Lek. Anna Mariuk –Jarema- rezydent z onkologii klinicznej
 • Lek. Joanna Placzke
 • Lek. Paweł Rogala
 • Lek. Paweł Sobczuk-rezydent z onkologii klinicznej
 • Lek. Karolina Sosnowska-rezydent z onkologii klinicznej
 • Dr med. Tomasz Świtaj
 • Lek. Paweł Teterycz – rezydent z onkologii klinicznej

RADIOTERAPEUCI:

 • Lek. Aneta Borkowska
 • Dr med. Tadeusz Morysiński
 • Lek. Mateusz Spałek

Pielęgniarka oddziałowa - Mgr Urszula Czyżykowska

Sekretariat naukowy: mgr Dorota Rataj,  mgr Anna Głuszcz, mgr Kamila Adamczuk, lic.Beata Wielgocka, Katarzyna Rogowiec

Sekretariat Kierownika Kliniki:       Elżbieta Koć, Anna Michalska

Sekretariat Medyczny Kliniki: Dorota Biała, Karolina Chrzanowska, Aneta Grabarczyk, Katarzyna Grzywacz

 

Doktoranci (w trakcie):

 • mgr Elżbieta Bylina
 • Lek. Tomasz Goryń
 • Lek. Paulina Jagodzińska-Mucha
 • Lek. Katarzyna Kozak
 • Lek. Paweł Teterycz

 

Personel Kliniki stanowi:

- 36 pielęgniarek

- 6 sanitariuszek