Leczenie nowotworów w klinice

Leczenie nowotworów w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii w Warszawie obejmuje:

  • mięsaki tkanek miękkich i kości
  • nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego GIST (gastrointestinal stromal tumor)
  • czerniaki skóry
  • raki z komórek Merkla (grant Unii Europejskiej)