Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków (KNTMKiC) jest jednostką organizacyjną Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z następujących kontaktów z Kliniką:

  • Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski; e-mail: miesaki@pib-nio.pl
  • kontakt do Przychodni - zapisy: 22 546 20 00
Państwowy Instytut Badawczy - Narodowy Instytut Onkologii
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich  Kości i Czerniaków