ABC pacjenta onkologicznego

Współpraca w zakresie publikacji informacji dla pacjentów - www.zwrotnikraka.pl

Operacja chirurgiczna

Operacja chirurgiczna jest dotąd uznawane za najbardziej skuteczną metodę w leczeniu nowotworów. Leczenie tą metodą może być planowane jako:

  • leczenie radykalne (wycięcie guza w granicach zdrowych tkanek),
  • leczenie ablacyjne (zmniejszenie masy guza lub wycięcie przerzutu),
  • leczenie paliatywne u pacjentów w zaawansowanym okresie rozwoju choroby (operacja podtrzymująca naruszone przez nowotwór funkcje życiowe organizmu chorego).

Podjęcie radykalnego leczenia chirurgicznego jest poprzedzone oceną tak zwanej "resekcyjności" guza, to znaczy oceną zaawansowania guza w kontekście technicznych możliwości jego całkowitego usunięcia. Niekiedy zakres zabiegu chirurgicznego bywa ustalany dopiero w czasie trwania operacji z wykorzystaniem śródoperacyjnego badania histopatologicznego próbek tkankowych (tak zwana biopsja śródoperacyjna). Podczas zabiegu chirurgicznego wymagane jest zachowanie "sterylności onkologicznej", czyli niedopuszczenie do krwiobiegu oderwanych komórek nowotworu, mogących przyspieszyć rozwój przerzutów.

Często z operacją chirurgiczną jest łączona radioterapia i/lub chemioterapia, co przekłada się w efekcie na bardziej skuteczne leczenie skojarzone. Dotyczy ona zwłaszcza tych przypadków, w których stopień zaawansowania guza pierwotnego był na tyle duży, że istnieje poważne ryzyko obecności dotąd nieujawnionych mikroprzerzutów w węzłach chłonnych lub narządach odległych.

Wróć do listy haseł