Jak jest chronione dobro i bezpieczeństwo uczestnika badania?

Każde badanie kliniczne musi zostać zatwierdzone i uzyskać zgodę Ministra Zdrowia oraz Niezależnej Komisji Bioetycznej. Podmioty te oceniają zarówno bezpieczeństwo jak i celowość badania. Każdy uczestnik badania jest ubezpieczony, aby mógł ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sponsora badania w razie wywołania przez nowy lek działania niepożądanego. Każdy uczestnik badania ma prawo do pełnej anonimowości swoich wyników leczenia i ochrony swoich danych osobowych.

Więcej na ten temat: Dobra praktyka Kliniczna, prawa uczestnika badania klinicznego .