Czy zwracane są wydatki, poniesione przez uczestnika?

W niektórych badaniach klinicznych zwracane są uczestnikom wydatki poniesione w związku z udziałem w badaniu: koszty przejazdów (ale z wykluczeniem pokrycia kosztów badań za granicą), opieki nad dzieckiem oraz posiłków i zakwaterowania.

Więcej na ten temat: prawa uczestnika badania klinicznego.