Czy uczestnik badania powinien pozostawać pod opieką lekarza rodzinnego?

Tak. Większość badań klinicznych zapewnia stosunkowo krótkotrwałe leczenie określonych schorzeń. W ramach badań klinicznych nie jest zatem świadczona kompleksowa, podstawowa opieka zdrowotna. Ponadto, dzięki współpracy lekarza rodzinnego z zespołem badawczym uczestnik będzie pewny, że stosowane u niego inne leki i sposoby leczenia nie będą sprzeczne z protokołem proponowanego badania klinicznego.

Więcej na ten temat: świadoma zgoda uczestnika badania klinicznego, formularz świadomej zgody.