Brak uczestnictwa w badaniu klinicznym

Szereg powodów może skutkować brakiem uczestnictwa w badaniu klinicznym.

 1. Wykorzystanie prawa odmowy udziału w badaniu klinicznym

  Potencjalny uczestnik ma prawo do odmowy udziału w badaniu klinicznym bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. W wypadku odmowy udziału w badaniu klinicznym taki potencjalny uczestnik nie traci przysługujących mu praw do leczenia i jest kwalifikowany do leczenia, uznanego za standardowe i odpowiednie w jego przypadku.

 2. Wykluczenie z udziału poprzez kryteria uczestnictwa

  Protokół badania klinicznego szczegółowo określa kryteria uczestnictwa (włączenia i wyłączenia, jakie odnoszą się do każdego potencjalnego uczestnika. Udział w badaniu nie wchodzi w grę, gdy kryteria uczestnictwa nie są spełnione.

 3. Wykluczenie z udziału poprzez zamknięcie naboru do badania klinicznego

  Uczestnictwo w badaniu klinicznym nie jest możliwe po zamknięciu naboru.

 4. Wykorzystanie prawa rezygnacji z udziału w trakcie trwania badania klinicznego

  Rezygnacja z udziału w badaniu klinicznym w czasie jego trwania nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji dla dotychczasowego uczestnika tego badania. Obowiązkiem lekarza jest zapewnienie dalszego leczenia, zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki lekarskiej. Uczestnik badania może w każdej chwili zakończyć udział w badaniu, jeżeli uzna, że leży to w jego interesie. Powinien jednak poinformować o swojej rezygnacji lekarza. Powinien także zgłosić się w wyznaczonym terminie na wizytę kontrolną, która ma na celu ocenę stanu zdrowia po zakończeniu udziału w badaniu

 5. Wykluczenie z udziału w trakcie trwania badania klinicznego po ujawnieniu działania niepożądanego

  Ujawnienie działania niepożądanego u uczestnika badania klinicznego podlega szczegółowej analizie przez personel lekarski. W uzasadnionych wypadkach dochodzi do wykluczenia uczestnika z dalszego udziału w badaniu klinicznym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem