Aktualności

VIII Forum Rynku Zdrowia

2012-11-11 | AUTOR: Andrzej Tabaka

W ramach VIII Forum Rynku Zdrowia przedstawiciel Stowarzyszenia - Andrzej Tabaka uczestniczył w w sesji tematycznej: "Choroby onkologiczne – cywilizacyjne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia". W trakcie obrad poruszono następujące tematy:
• Epidemiologia – zapadalność i umieralność na nowotwory; prognozy zachorowalności i wyleczeń: dane polskiego i
zagranicznych rejestrów,
• Jakość w lecznictwie onkologicznym – w jaki sposób ją zmierzyć; wyniki ośrodka, a finansowanie procedur,
• Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych – spojrzenie w przeszłość i perspektywy; rekomendacje dla
decydentów,
• Organizacja leczenia onkologicznego; ośrodki referencyjne oraz jednostki wyspecjalizowane – był pomysł, czy będzie
realizacja?
• Programy lekowe w onkologii; dostępność leczenia – pierwsze doświadczenia po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej.
Udział w sesji wzięło ogółem około 60 osób w tym:

  • Alicja Chybicka – Senator RP,
  • Joanna Didkowska – Centrum Onkologii – Instytut, Zakład Epidemiologii i PrewencjiNowotworów, Krajowy Rejestr Nowotworów,
  • Krzysztof Herman – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej, Zastępca Kierownika Kliniki, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział wKrakowie
  • Teresa Horanin-Bawor – Dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Krzysztof Łanda – Partner, HTA Audit Nowicki Łanda Sp.J., Prezes, Fundacja Watch Health Care,
  • Janusz Meder – PrezesZarządu, Polska Unia Onkologii,
  • Aleksander Sopliński – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Barbara Wójcik-Klikiewicz – Dyrektor,Departament Gospodarki Lekami, Narodowy Fundusz Zdrowia.

Moderatorem obrad była Iwona Bączek – dziennikarka miesięcznika Rynek Zdrowia.