Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.12.2017

2017-12-05 | AUTOR: Kamil Dolecki

Warszawa 05.12.2017

 

            Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA”. Zebranie odbędzie się 21 grudnia 2017r. tj. czwartek o godzinie 18:30 w biurze konsultacyjno-informacyjnym mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Mickiewicza 63 pok.304.

 

Przedmiotem Zebrania będzie ustanowienie niezbędnych zmian w statucie w celu przyznania naszej organizacji statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Propozycja przebiegu obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
  3. Wybór Prezydium zebrania - przewodniczącego i sekretarza
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał
  5. Przyjęcie porządku obrad
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wskazania zakresu odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Stowarzyszenie.

(Propozycja uchwały: Mając na uwadze treść art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U 2014 poz.1118 j.t.) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM NA MIĘSAKI „SARCOMA”  ustala, iż Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego określoną w § 9 Statutu wyłącznie nieodpłatnie).

  1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wysokości wynagrodzenia Członków Komisji Rewizyjnej oraz możliwości zwrotu poniesionych przez nich kosztów.

(Propozycja uchwały: Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM NA MIĘSAKI „SARCOMA” postanawia, iż Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać
z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni).

  1. Wolne wnioski
  2. Zamknięcie zebrania

Uprzejmie prosimy o obecność.
Z wyrazami szacunku,

Kamil Dolecki Prezes Zarządu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem