Aktualności

11.02.2021 r. - Światowy Dzień Chorego - XV Forum Organizacji Pacjentów

2021-02-12 | AUTOR: Redakcja ,,SARCOMA''

11 lutego corocznie obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. W tym dniu społeczeństwo zwraca uwagę na osoby chore, jak również na te, które się nimi opiekują, czyli rodzinę chorych, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, organizacje pozarządowe oraz wszystkich tych, którzy bezinteresownie poświęcają się dla dobra chorych. Na całym świecie w obliczu pandemii koronawirusa chorzy pozostają odosobnieni od rodziny i najbliższych, a niekiedy ich jedynym wsparciem staje się personel medyczny.

Z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej od 2007 r. co roku odbywa się konferencja, Forum Organizacji Pacjentów, której celem  jest inicjowanie rozwiązań, które wpłyną na poprawę systemowej opieki nad pacjentem oraz integracja i profesjonalizacja środowiska organizacji pacjentów.

Podczas prezentacji przedstawiono projekt ,,Sieć dla zdrowia’’, w ramach którego zaplanowane są szkolenia i webinary, powstanie Poradni Praw Pacjenta (do 2022 r.), pojawią się również cyklicznie eksperckie analizy. Wspomniane działania będzie można śledzić na stronie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej i kanale Youtube. Zostaną też skierowane działania informacyjne do przedstawicieli organizacji pacjentów oraz samych pacjentów.

Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił plany co do m.in. istotnych zmian w zakresie konsyliów lekarskich czy pełnomocnictwa medycznego. Wzmocniona zostanie reprezentacja organizacji pacjentów. Dodatkowe uprawnienia zyska też instytucja Rzecznika Praw Pacjenta po to, by mógł szybciej i skuteczniej reagować, czuwając nad przestrzeganiem praw pacjentów.

W panelu dyskusyjnym poświęconym problemom zgłaszanym przez organizacje, eksperci odpowiadali na pytania zadane przez przedstawicieli organizacji przekazane przez pacjentów. Potrzebne są standardy do wypracowania kontynuacji leczenia chorych poprzez skuteczniejszą diagnostykę, po badania kontrolne. Nastąpiły bowiem spadki zgłaszalności na badania profilaktyczne. Pacjenci, którzy nie zostali dostatecznie przebadani, wracają do systemu z zaawansowaną chorobą, co oznacza dla pacjenta gorsze wyniki leczenia, a dla systemu większe poniesione nakłady finansowe. Pandemia pogłębiła jeszcze bardziej nierówności pomiędzy społeczeństwem zamieszkiwanym na terenie wiejskim a miejskim z powodu już wcześniej istniejących trudności w dostępie do specjalistów.

W momencie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie Polski, zdecydowanie wzrosła całkowita liczba zgłoszeń kierowanych na Telefoniczną Informację Pacjenta. Najważniejsze problemy zgłaszane przez pacjentów podczas pandemii dotyczyły m.in : zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania gabinetów POZ, odwoływania zabiegów w szpitalach, konieczności osobistej wizyty w celu uzyskania dokumentacji medycznej, problemów w uzyskaniu informacji o stanie zdrowia bliskiej osoby.

Minister Zdrowia zapowiedział plan odbudowy zdrowia Polaków. Plan ten ma składać się z pięciu elementów. Są to: przekucie pilotażu sieci onkologicznej w rozwiązanie systemowe – Krajową Sieć Onkologiczną oraz pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej; zniesienie limitów w dostępie do lekarzy specjalistów, opieka i rehabilitacja pocovidowa oraz program profilaktyki 40 plus. 

W perspektywie finansowania ochrony zdrowia po pandemii, celem powinno stać się uruchomienie ochrony zdrowia. Niestety wciąż nie jest brana pod uwagę w wystarczającym zakresie jakość udzielania świadczeń. A jeśli mówimy o nakładach na ochronę zdrowia, trzeba wziąć uwagę przede wszystkim cele, jakie stoją przed nią w obliczu pandemii. Zadania na przyszły czas powinny obejmować polepszenie jakości leczenia i powiązania finansowania z jakością. Jeśli minimalne mierniki jakości w podmiocie działalności leczniczej nie osiągną minimum, trzeba je zweryfikować. Sytuacja pandemii niewątpliwe jest sytuacją kryzysową, która pobudziła do podjęcia odkładanych decyzji, zwłaszcza jest to najbardziej wskazane w grupach wykluczonych zdrowotnie już wcześniej. Nowe technologie powinny przyczynić się, tym bardziej w obecnej sytuacji, otworzyć nowe drogi leczenia.

W ocenie zdrowia Polaków po pandemii Covid-19, można wskazać kilka wniosków, m.in. : wzmocnienie finansowania i struktury POZ i AOS, stworzenie sieci poradni z określonym zakresem podstawowej oceny post-Covid19 - z uwzględnieniem rehabilitacji i psychologii, należy monitorować pacjentów z problemami post-covidowymi.

Zbyt intensywny stres, przedłużający się w czasie, ma niewątpliwie negatywny wpływ na dotychczasowy stan zdrowia. Najbardziej dotkniętymi grupami wiekowymi podczas pandemii stały się osoby w wieku senioralnym (samotność, izolacja) czy adolescenci (nauka zdalna, ograniczony kontakt z równieśnikami).

Izolacja społeczeństwa zmieniła również tryb życia, co przekłada się na pogorszenie się z pewnością parametrów, takie jak masa ciała czy wyników podstawowych badań.

Pandemia pokazała, że trzeba zmienić podejście z ilościowego do jakościowego w korzystaniu z opieki zdrowotnej. Najbardziej dotkniętym obszarem jest diagnostyka, zwłaszcza onkologiczna, która jest niezbędna w kontrolowaniu swojego stanu zdrowia.

Podczas panelu dotyczącego zagadnienia roli organizacji w systemie ochrony zdrowia - od patient engagement do patient empowerment - przedstawiono raporty Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów w ramach projektu PACJENCI.PRO. Ich celem jest analiza modeli zaangażowania organizacji pacjentów w Polsce oraz ich porównanie z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach. Organizacje od działalności rzeczniczej pacjentów przeszły w działalność bardziej sprofesjonalizowaną poprzez udział w różnych gremiach i posiadanie dużej wiedzy z wielu zakresów. Aby zapoznać się z raportami kliknij na stronę organizacji TUTAJ.

Nagranie dyskusji ekspertów w poszczególnych panelach tematycznych XV Forum Organizacji Pacjentów :

Dzień 1

Dzień 2

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem