Sprawozdania

2016

1. Sprawozdanie merytoryczne

2. Bilans

3. Rachunek zysków i strat

4. Sprawozdanie finansowe - dodatkowe informacje i objaśnienia

5. Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 17.03.2016

6. Protokół z Walnego Zebrania z dnia 23.03.2016

2015

1. Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w dniu 02.10.2015

2. Programy pomocy finansowej udzielanej pacjentom - dane zbiorcze

2.1. Program dofinansowania dojazdu pacjentów na leczenie w KNTMKiC COI

2.2. Program dofinansowania wyposażenia ortopedycznego w KNTMKiC COI

2.3. Program dofinansowania rehabilitacji w KNTMKiC COI

2.4. Program zwrotu wydatków za leki w KNTMKiC COI

2.5. Program zwrotu wydatków na opiekę paliatywną pacjentów KNTMKiC COI

2.6. Program dofinansowania dojazdu pacjentów na leczenie w KCO IMID

2.7 Program dofinansowania wyposażenia ortopedycznego w KCO IMID

2.8. Program dofinansowania rehabilitacji w KCO IMID

2.9. Program zwrotu wydatków za leki w KCO IMID

2014

1. Sprawozdanie merytoryczne

2. Bilans

3. Rachunek wyników

4. Sprawozdanie finansowe

5. Protokół z Walnego Zebrania z dnia 25.03.2015

6. Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia 28.11.2014

2013

1. Sprawozdanie merytoryczne

2. Bilans

3 Rachunek wyników

4. Sprawozdanie finansowe

5. Protokół z Walnego Zebrania z dnia 20.03.2014

2012

1. Sprawozdanie merytoryczne

2. Bilans

3. Rachunek wyników

4. Sprawozdanie finansowe

5. Protokół z Walnego Zebrania z dnia 23.03.2013

2011

1. Sprawozdanie merytoryczne

2. Bilans

3. Rachunek wyników

4. Sprawozdanie finansowe

5. Protokół z Walnego Zebrania z dnia 20.03.2012

2010

1. Sprawozdanie merytoryczne

2. Bilans

3. Rachunek wyników

4. Sprawozdanie finansowe

5. Protokół z Walnego Zebrania z dnia 17.03.2011

6. Protokół z Walnego Zebrania z dnia 28.10.2010

2009

1. Sprawozdanie merytoryczne

2. Bilans

3. Rachunek wyników

4. Sprawozdanie finansowe

5. Protokół z Walnego Zebrania z dnia 18.03.2010

2008

1. Sprawozdanie merytoryczne

2. Bilans

3. Rachunek wyników

4. Sprawozdanie finansowe

5. Protokół z Walnego Zebrania z dnia 19.03.2009

6. Protokół z Walnego Zebrania z dnia 06.11.2008

7.Protokół z Walnego Zebrania z dnia 19.05.2008