Zarząd

Stan Zarządu po wyborach z dnia 23.11.2016

 

Kamil Dolecki

Prezes Zarządu

 

Szymon Bubiłek

Członek Zarządu

Paulina Gmaj

Członek Zarządu

Katarzyna Michniewska

Członek Zarządu

Aleksandra Tobota

Członek Zarządu

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia są wolontariuszami. Oznacza to, że poświęcają swój wolny czas, swoje umiejętności by pomóc innym - w szczególności chorym na mięsaki tkanek miękkich i kości.

Zarząd i członkowie nie czerpią żadnych korzyści materialnych z uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.

 

Z dniem 23.03.2016 z funkcji Członka Zarządu zrezygnował Andrzej Tabaka. Za wszystkie lata w których Stowarzyszenie rozkwitło serdecznie dziękujemy i liczymy na dalsze wsparcie z poziomu Członka Komisji Rewizyjnej