Nowości w witrynie

GIST - wprowadzenie

Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego, guzy stromalne – GIST, są nowotworami złośliwymi tkanek miękkich w przewodzie ...

2017-09-09 | AUTOR: Pola Gmaj

Mięsaki tkanek miękkich - wprowadzenie

Mięsaki tkanek miękkich u osób dorosłych (z wyjątkiem nowotworów żołądkowo-jelitowych) są rzadkimi nowotworami: w Europie rocznie stwierdza się je tylko u 4-5 osób na 100 000.  Ogólnie rzecz ...

2017-09-08 | AUTOR: Pola Gmaj

Guzy desmoidalne - wprowadzenie

Guzy desmoidalne (DT) (= agresywna fibromatoza) są podobne do mięsaków tkanek miękkich. Wykazują cechy zarówno nowotworów złośliwych, jak i łagodnych: w przeciwieństwie do innych nowotworów, nie ...

2017-09-01 | AUTOR: Pola Gmaj

Utrudnienia w witrynie według stanu z 21.02.2016

Ciagle jeszcze nie został zakończony proces redagowania treści w witrynie. W związku z tym przepraszamy,  że w dniu 21.02.2016 brak jest tekstu w  niżej podanych miejscach na stronie ...

2016-02-21 | AUTOR: Andrzej Tabaka

Utrudnienia w witrynie według stanu z 30.01.2016

Ciągle jeszcze trwa redakcja szeregu nowych artykułów. W związku z tym przepraszamy, że  w dniu 30.01.2016 brak jest tekstu w niżej podanych miejscach na stronie ...

2016-01-30 | AUTOR: Andrzej Tabaka