Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży jest jednostką organizacyjną Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Placówka ta jest krajowym ośrodkiem referencyjnym leczenia mięsaków u młodych pacjentów: dzieci i młodzieży.

Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z następujących kontaktów z Kliniką:

  • kierownik: dr n. med. Magdalena Rychłowska-Pruszyńska; e-mail: klinika.onkologii@imid.med.pl ,
  • pielęgniarka koordynująca: Monika Możdżonek ; tel. 22 32 77 114 .
Instytutu Matki i Dziecka
Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży