Forum onkologiczne

Jednym ze sposobów wspomagania chorych i ich rodzin jest dzielenie się informacjami i dodawanie otuchy poprzez forum. Taka potrzeba wymiany informacji poprzez Internet była już odczuwana od dłuższego czasu przez członków naszego Stowarzyszenia. Do uruchomienia jednak takiego przedsięwzięcia nie wystarczy zainstalowanie w witrynie internetowej Stowarzyszenia tylko samego oprogramowania do prowadzenia forum. Potrzebne jest jeszcze grono osób z wszechstronną wiedzą o chorobach nowotworowych, sposobach diagnozowania i leczenia, itd. Wobec braku takich osób zdecydowano się skorzystać ze sprawdzonego już rozwiązania, a mianowicie forum onkologicznego "dum spiro spero", które działa od początku 2009 roku. Forum to znalazło uznanie wśród internautów o czym świadczą: wielotysięczna liczba odsłon oraz tysiące zarejestrowanych użytkowników. W ciągu dotychczasowej obecności w Internecie na tym forum poruszono kilka tysięcy tematów onkologicznych, zgrupowanych w kilkunastu działach. Między innymi w dziale Mięsaki, nowotwory układu kostnego zebrano przeszło 100 tematów, odnoszących się do nowotworów tkanek miękkich i kości. Ale i w pozostałych działach tego forum można znaleźć wiele cennych informacji. Zasady i wskazówki dotyczące poruszania się po tym forum są dostępne tutaj. Oprócz samego forum warto również zapoznać się z witryną fundacji onkologicznej o tej samej nazwie: DUM SPIRO – SPERO.