Nowotwory tkanek miękkich u dzieci

Praca "Mięsaki tkanek miękkich" stanowi rozdział w II tomie wydawnictwa medycznego "Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych - 2011 r." , opublikowanej pod auspicjami Polskiej Unii Onkologii i Polskiego Towarzysztwa Onkologii Klinicznej przez oficynę VIA MEDICA. Tekst tego rozdziału został zredagowany przez Bernardę Kazanowską i Alicję Chybicką.

Praca ta zawiera omówienie uznanych standardów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji kilkunastu typów mięsaków tkanek miękkich u młodych pacjentów według stanu wiedzy medycznej z 2011 roku. Publikacja ta omawia: epidemiologię, zasady klasyfikacji mięsaków,  diagnostykę, leczenie, monitorowanie leczenia, terapie wspomagające,  obserwację po leczeniu z użyciem specjalistycznej terminologii onkologicznej. Takie ujęcie może stanowić barierę dla Czytelnika, dopiero rozpoczynającego zdobywanie wiedzy o mięsakach tkanek miękkich.

Z pelnym tekstem tego opracowania można zapoznać się tutaj.