Mięsaki tkanek miękkich u doroslych

Praca "Mięsaki tkanek miękkich u doroslych" stanowi rozdział w I tomie wydawnictwa medycznego "Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych - 2011 r." , opublikowanej pod auspicjami Polskiej Unii Onkologii i Polskiego Towarzysztwa Onkologii Klinicznej przez oficynę VIA MEDICA. Tekst tego rozdziału został zredagowany przez ośmioosobowy zespół pod kierunkiem Piotra Rutkowskiego i  Krzysztofa Krzemienieckiego.

Praca ta zawiera omówienie uznanych standardów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji kilkunastu typów mięsaków tkanek miękkich u dorosłych pacjentów według stanu wiedzy medycznej z 2011 roku. Odrębne omówienie poświęcono nowotworom podścieliskowym przewodu pokarmowego (GIST).  Publikacja ta omawia: epidemiologię, etiologię, diagnostykę, leczenie, rehabilitację,  obserwację po leczeniu z użyciem specjalistycznej terminologii onkologicznej. Takie ujęcie może stanowić barierę dla Czytelnika, dopiero rozpoczynającego zdobywanie wiedzy o mięsakach tkanek miękkich.

Z pelnym tekstem tego opracowania można zapoznać się tutaj.