Dla lekarzy

W tym bloku znajdują się publikacje medyczne, w których tematyka mięsaków jest poruszana przy pomocy specjalistycznego języka medycznego. Z tego powodu blok ten posiada nazwę „Dla lekarzy”. Ale również czytelnicy z kręgu „chorych i opiekunów” - bez gruntownej znajomości medycznej terminologii - mogą próbować zapoznać się ze zgromadzonymi publikacjami.

Pierwsza pozycja to monografia: „Mięsaki tkanek miękkich u dorosłych”. Cztery pozostałe pozycje to fragmenty zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, odnoszących się do mięsaków tkanek miękkich i mięsaków kości, uwzględniające różnice w podejściu dla pacjentów dorosłych oraz młodocianych i dzieci.