Recenzje

Ten blok treści powstał z inicjatywy Anny Domańskiej - pacjentki Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie oraz Kliniki Ortopedii i Traumatologii w SPSK 4 w Lublinie. W bloku tym znajdują się jedynie dość szczegółowe omówienia kilku pozycji wydawniczych, traktujących o zależnościach między chorobą nowotworową a stanami emocjonalnymi chorego, bez dostępu do elektronicznych wersji omawianych publikacji.

Zachęcamy Czytelników do współredagowania tego bloku przez składanie propozycji omówienia innych, wartościowych opracowań, dotyczących tematyki nowotworów.