Leczenie celowane chorych na nowotwory. Wszystko co powinieneś wiedzieć o tym zagadnieniu

Poradnik ten należy do nowej serii wydawniczej „Co warto wiedzieć”, publikowanej przez fundację „Tam i z Powrotem”. Leczenie celowane, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia biologii molekularnej, stanowi nowatorską metodę postępowania przeciwnowotworowego. Publikacja w przystępny sposób omawia zastosowanie leków celowanych dla całej gamy różnych nowotworów. Jednak podczas stosowania leków celowanych mogą również wystąpić niepożądane działania - inne niż przy leczeniu chirurgicznym, chemioterapii i radioterapii. Stąd też warto zaznajomić się z omówieniem zarówno poszczególnych niepożądanych działań, jak i omówieniem sposobów, zmniejszających ryzyko ich wystąpienia. Aby ułatwić przyswojenie treści Czytelnikowi, publikacja zawiera już tradycyjnie słownik używanych pojęć.

Z pełnym tekstem poradnika można zapoznać się tutaj.