Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków (KNTMKiC) jest jednostką organizacyjną Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie. Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z następujących kontaktów z Kliniką:

  • Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski; e-mail: miesaki@coi.waw.pl
  • kontakt do Przychodni - zapisy: 22 460 00 09
Centrum Onkologii
Klinika tkanek miękkich i kości